Axudas Veciñais

Obxectivos

Está dirixido a entidades veciñais para as actividades e iniciativas que desenvolvan cultural e socialmente no ámbito da veciñanza á que pertencen, así como para os proxectos que melloren as infraestruturas e servizos que lles son propios.

IMPORTE: 200.000 €