Tratamento de datos persoais

Vostede autoriza o tratamento dos datos de carácter persoal facilitados segundo se establece na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. Estes datos serán tratados pola sociedade “ENCE Energía y Celulosa, S.A.” como Responsable do Tratamento (en diante, “ENCE”), con C.I.F. A28212264, domicilio social en C/ Beatriz de Bobadilla, 14, 4ª Planta, 28040, Madrid, con número de teléfono +34 91 337 85 00 e correo electrónico [email protected].

Vostede dá o consentimento expreso para que os seus datos de carácter persoal sexan tratados coa finalidade xestionar datos persoas a fin de beneficiarse do plan social de ENCE.

Comunicación de datos a terceiros

Informámoslle de que os seus datos unicamente serán cedidos ou transferidos a outras empresas do grupo ou terceiros que presten servizos relacionados cos fins de tratamento para os que foron recollidos os datos (por exemplo, xestoría externa, terceiros que prestan servizos de soporte tecnolóxico, etc.).

Ademais, os seus datos non serán transferidos a países fóra da Unión Europea, salvo por motivos de prestación de servizos técnicos, como pode ser, que os servidores dos provedores de sistemas ou recursos tecnolóxicos atópense aloxados nos devanditos países.

Con todo, ENCE pode transferir os seus datos a terceiros se dita transferencia é requirida pola lei, por unha disposición regulamentaria ou por un fallo xudicial, ou se esta divulgación é necesaria para garantir a protección e defensa dos seus dereitos.

Dereitos do interesado

De acordo coas leis e regulacións españolas e europeas relativas á protección de datos, en calquera momento vostede pode exercitar os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación ou Esquecemento, Oposición, Oposición Automatizada, Portabilidad e Limitación do Tratamento.

O exercicio destes dereitos realizarase de acordo ao seguinte procedemento:

1. Accedendo á Páxina web do Grupo Ence www.ence.es, descargando e cumprimentando o formulario en liña “Instrucións para o Exercicio de Dereitos do Interesado”.

2. Enviando a solicitude cumprimentada á dirección: [email protected] ou á dirección fiscal de ENCE (C/ Beatriz de Bobadilla, 14, 4ª Planta, 28040, Madrid) xunto cunha copia do DNI.

No caso de que o interesado exerza os seus dereitos, ENCE deberá responder as solicitudes do interesado sen dilación indebida e como moi tarde no prazo dun mes, e a explicar os seus motivos no caso de que non fóra a atendelas. Devandito prazo poderá prorrogarse outros dous meses en caso necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes. O responsable informará ao interesado de calquera das devanditas prórrogas no prazo dun mes a partir da recepción da solicitude, indicando os motivos da dilación.

Reclamación ante unha Autoridade de Control

Adicionalmente pode dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos, Rúa Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, en relación a calquera cuestión relacionada co tratamento dos seus datos por parte de ENCE.

Chámanos

Atendemos as túas dúbidas sobre a Convocatoria 2023.

627 826 069

09:00h-14:00h y 16:00-18:00 (L-J)
8:00 a 15:00 h (V)