Coidado da contorna

Obxectivos

Diríxese a entidades ecoloxistas, colectivos, asociacións e institucións que coa súa actividade e proxectos traballen na recuperación dos espazos  marítimos e terrestres, a prevención de incendios en zonas forestais e na  recuperación de zonas afectadas polos mesmos,  así como no coidado da contorna.  Terán prioridade as solicitudes cuxa execución corresponda ao ámbito territorial máis próximo a ENCE.

IMPORTE: 400.000 €