Emprendemento e innovación

Obxectivos

Diríxese a entidades, asociacións, institucións persoas físicas e xurídicas, para o financiamento de proxectos de autoemprego e emprendemento empresarial con incidencia na mellora do medio ambiente, o aproveitamento sostible dos recursos naturais, o fomento da economía circular e a loita contra o cambio climático. Darase prioridade a aquelas iniciativas con capacidade de xerar emprego no ámbito territorial, e especialmente entre colectivos con dificultades de inserción laboral.

Así mesmo, poderanse conceder axudas destinadas ao financiamento de bolsas de formación e práctica laboral destinadas a titulados/as universitarios/as ou de formación profesional, sen experiencia laboral previa no ámbito da súa titulación que poidan facilitar a súa incorporación ao mercado laboral.

Neste caso, terán prioridade as solicitudes destinadas a ofrecer bolsas relacionadas con actividades que atendan á mellora do Medio Ambiente e aproveitamento sostible dos recursos naturais no ámbito territorial máis próximo a ENCE. O período da formación ou práctica laboral obxecto da bolsa non poderá exceder do 10/05/2024.

IMPORTE: 600.000 €

innovacion-emprendimiento
Chámanos

Atendemos as túas dúbidas sobre a Convocatoria 2023.

627 826 069

09:00h-14:00h y 16:00-18:00 (L-J)
8:00 a 15:00 h (V)