Política de privacidade

I. Datos Identificativos

O presente aviso e condicións legais (en diante, o ‘’Aviso Legal’’) normaliza o uso dos servizos dos seguintes portais da internet “encepontevedra.es”, “encepontevedra.gal”, “encepontevedra.com”, “plansocialence.es”, “plansocialence.com” e “plansocialence.gal” (en diante, o “Portal”). Recoméndase ler detidamente as seguintes Condicións.

Ao obxecto de cumprir co deber de información de acordo co establecido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, quedan reflectidos a continuación os seguintes datos:

Empresa Titular: Ence Energía y Celulosa, S.A.

Dirección: C/ Beatriz de Bobadilla 14, 4ª Planta, 28040, Madrid

Información de Contacto: [email protected] ou +34 91 337 85 00

CIF: A-28212264

Datos Rexistrais: Rexistro Mercantil de Madrid, Folla nº M-31131, Folio 157, Tomo 27285

II. Finalidades

Os datos de carácter persoal serán tratados coas seguintes finalidades:

  1. 1.Prestación do servizo de compra de madeira
  2. 2.Xestión de procesos de selección
  3. 3.Cuestionarios sobre a xestión forestal para grupos de interese

A base lexítima do tratamento para todas as anteriores finalidades é o consentimento.

Ademais, estes datos poderán ser utilizados para a elaboración de perfís.

III. Período de conservación dos datos

Os datos persoais obtidos serán conservados durante un certo período de tempo dependendo da finalidade para a que foron recollidos:

  1. 1.Os datos obtidos para o servizo de compra/venda de madeira serán conservados durante os 30 anos seguintes á última acción comercial. Unha vez cumprido o período de retención dos datos, estes serán borrados ou seudoanimizados.
  2. 2.Os datos recolleitos durante procesos de selección serán conservados un ano tras finalizar o proceso de selección. Unha vez cumprido o período de retención dos datos, estes serán eliminados.
  3. 3.Os datos obtidos a partir dos cuestionarios sobre a xestión forestal serán conservados durante 30 anos. Unha vez cumprido o período de retención dos datos, estes serán borrados ou seudoanimizados.

IV. Comunicación de datos a terceiros

Informámoslle de que os seus datos poden ser cedidos ou transferidos a outras empresas do grupo ou terceiros que presten servizos relacionados cos fins de tratamento para os que foron recollidos os datos, e suxeito ao seu consentimento.

Ademais, os seus datos non serán transferidos a países fóra da Unión Europea, salvo por motivos de prestación de servizos técnicos, como pode ser, que os servidores dos provedores de sistemas ou recursos tecnolóxicos atópense aloxados fóra da Unión Europea.

Con todo, Ence pode transferir os seus datos a terceiros se dita transferencia é requirida pola lei, por unha disposición regulamentaria ou por un fallo xudicial, ou se esta divulgación é necesaria para garantir a protección e defensa dos seus dereitos.

V. Dereitos dos interesados

De acordo coas leis e regulacións españolas e europeas relativas á protección de datos, en calquera momento vostede pode exercitar os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación ou Esquecemento, Oposición, Oposición Automatizada, Portabilidade e Limitación do Tratamento.

O exercicio destes dereitos poderase realizar seguindo o procedemento establecido no documento “Instrucións para o Exercicio dos Interesados” dispoñible na páxina web de Ence. Devandito procedemento consiste en encher o formulario contido no documento citado e envialo vía correo electrónico á dirección [email protected] ou por correo postal á dirección fiscal da compañía (C/ Beatriz de Bobadilla 14, 4ª Planta, 28040, Madrid).

No caso de que o interesado exerza os seus dereitos, Ence deberá responder as solicitudes do interesado sen dilación indebida e como moi tarde no prazo dun mes, e a explicar os seus motivos no caso de que non fóra a atendelas. Devandito prazo poderá prorrogarse outros dous meses en caso necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes. O responsable informará ao interesado de calquera das devanditas prórrogas no prazo dun mes a partir da recepción da solicitude, indicando os motivos da dilación.

Adicionalmente pode dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos, Rúa Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, en relación a calquera cuestión relacionada co tratamento dos seus datos por parte de Ence.

Chámanos

Atendemos as túas dúbidas sobre a Convocatoria 2023.

627 826 069

09:00h-14:00h y 16:00-18:00 (L-J)
8:00 a 15:00 h (V)