Prevención, tratamento e incorporación social de persoas con drogodependencia, compromiso da Asociación Alborada

Prevención, tratamento e incorporación social de persoas con drogodependencia, compromiso da Asociación Alborada

Na actualidade, o inicio no consumo de substancias ilegais en España é un fenómeno asociado ao lecer, que afecta especialmente a mozos que consomen por diversión substancias psicoactivas, cuxos riscos non perciben. A estatística reflicte que polo menos o 1,7% dos españois entre 15 e 64 anos afirman probar algunha vez novas substancias psicoactivas. De feito, o consumo de cánnabis e cocaína incrementouse de forma sorprendente entre o sector máis novo da poboación.

Con todo, e co tempo, esta situación de consumo en circunstancias principalmente sociais pode chegar a incrementarse, con consecuencias que moitas veces tórnanse imprevisibles para o que as inxere. O trastorno por consumo de substancias, consecuencia dunha situación de drogodependencia, afecta moitas veces de forma directa ao comportamento e alteración na orde de necesidades básicas dunha persoa, producindo incapacidade para controlar os impulsos que lle levan a incrementar de maneira cada vez máis habitual, o consumo de estupefacientes.

Para combater este problema nos sectores máis novos da sociedade, asociacións como Alborada, cuxa sede se atopa en Vigo, empregan todos os seus recursos na prevención, tratamento e incorporación social das persoas consumidoras de drogas. Así, Alborada impulsa un servizo de carácter ambulatorio, ao que poden acudir as persoas que o desexen -afectados, familiares e mesmo poboación en xeral-, para consultar calquera cuestión relacionada coa problemática da drogadicción e as súas repercusións na saúde mental.

Se a problemática dos afectados increméntase, esta entidade proponlles vías de actuación que potencien a consecución dos obxectivos terapéuticos para o logro e mantemento da abstinencia, o fortalecemento de hábitos básicos e de saúde, ou a aprendizaxe de habilidades sociais, formativas, académicas, culturais ou para a convivencia.

O Plan Social de Ence en Pontevedra, querendo colaborar na actividade terapéutica desta entidade, colaborou con Alborada na posta en marcha dun Proxecto de Formación Ocupacional en Agricultura Ecolóxica e Medio Ambiente, denominado “ VERDEAR”, co obxectivo de promover o coñecemento do traballo en agricultura e silvicultura ecolóxica, como un medio que axude a mellorar a calidade de vida deste colectivo, e facerlle partícipe de actividades que axude na súa loita contra a desintoxicación.

Para o Plan Social de Ence, a participación en actividades que contribúan a rehabilitar en sociedade a colectivos vulnerables de Pontevedra e comarca é un compromiso que busca minimizar o risco de exclusión social.

Chámanos

Atendemos as túas dúbidas sobre a Convocatoria 2023.

627 826 069

09:00h-14:00h y 16:00-18:00 (L-J)
8:00 a 15:00 h (V)