A Asociación de Parkinson da provincia de Pontevedra, clave no impulso ao benestar das persoas afectadas pola enfermidade na comarca

A Asociación de Parkinson da provincia de Pontevedra, clave no impulso ao benestar das persoas afectadas pola enfermidade na comarca

Segundo datos da Sociedade Española de Neuroloxía, o Parkinson ocupa, tras o Alzheimer, o segundo lugar da clasificación dos trastornos neurodegenerativos máis frecuentes entre os maiores de 65 anos. Cada ano diagnostícanse uns 10.000 novos casos en España e entre 120.000 e 150.000 persoas padecen Parkinson no noso país.

Os síntomas comezan primeiro gradualmente, e a medida que avanza a enfermidade van evolucionando cada vez máis ata alcanzar unha maior severidade. Os primeiros síntomas poden chegar a confundirse con doenzas comúns, para posteriormente revelar aquelas afeccións máis comunmente asociadas á enfermidade, como os tremores, e con moita frecuencia tamén, rixidez e diminución do movemento.

Lamentablemente, trátase dunha enfermidade que polo momento non conta cunha cura, pero cuxa sintomatoloxía pode ser paliada cunha medicación adecuada e mesmo coa realización dunha cirurxía, seguindo as indicacións médicas máis adecuadas en cada caso.

A Federación Española de Parkinson é a entidade que engloba a todas as asociacións dedicadas a velar polos intereses dos afectados a nivel estatal. Está composta por 66 asociacións distribuídas por toda España para mellorar a calidade de vida dos enfermos e favorecer o seu benestar, así como velar por promover políticas que satisfagan as súas necesidades.

Grazas a esta Federación, tanto os afectados como as súas familias poden acceder a terapias de rehabilitación, servizos de orientación e información, grupos de apoio, e outro tipo de actividades. A Asociación de Parkinson da Provincia de Pontevedra é a entidade colaboradora con esta Federación para a comarca pontevedresa, e a que achega as ferramentas e o apoio necesarios ás familias que así o soliciten tras a obtención do diagnóstico.

A Asociación, cuxa sede se atopa en Bueu, traballa para facilitar a vida aos enfermos, e ofrecerlles unha serie de alternativas que melloren a súa calidade de vida e benestar, proporcionándolles axuda terapéutica, talleres, e asesoramento para adaptar o seu día a día aos síntomas asociados a esta doenza.

Entre as actividades que desenvolve esta entidade, destaca o proxecto “Máis aló do Parkinson”, que consiste na posta en marcha dunha serie de terapias que logren manter o máximo tempo posible a funcionalidade das persoas afectadas pola enfermidade, xunto co transporte e os seguros necesarios para poñer en marcha o proxecto.

O Plan Social de Ence en Pontevedra colaborou en levar a cabo esta iniciativa co apoio que lle proporcionou na súa III edición, o cal sufragou os gastos derivados da súa execución, destinando unha achega económica que contribúa a mellorar as condicións dos afectados por esta enfermidade na contorna pontevedresa, proporcionándolles ferramentas para lograr manter en óptimo estado a súa situación durante o maior tempo posible.

Chámanos

Atendemos as túas dúbidas sobre a Convocatoria 2023.

627 826 069

09:00h-14:00h y 16:00-18:00 (L-J)
8:00 a 15:00 h (V)