A Fundación Rías do Sur e Ence, aliados no aforro enerxético

A Fundación Rías do Sur e Ence, aliados no aforro enerxético

Dende hai 18 anos, a Fundación Náutico-Deportiva Rías do Sur acompañou a miles de mozos na súa formación e éxito deportivos, fomentando a práctica de tanto deportes acuáticos como “en seco”, e axudándolles a chegar ata cotas que serían inimaxinables sen a existencia deste complexo.

A Fundación, declarada de Interese Galego pola Xunta de Galicia, emerxeu “no ano 2001 para construír unha piscina de dimensións olímpicas onde puidesen adestrar e competir os deportistas locais nas mesmas condicións que os mellores rivais do mundo”, conta Héctor Vilariño, presidente da mesma.

O proxecto xurdiu polo gran crecemento que estaba a experimentar o Club de Natación Galaico. “A idea xorde pola necesidade imperiosa de instalacións adecuadas para o adestramento dos nadadores dun Club que crecía ano tras ano e ao que se lle negaba o espazo necesario nas piscinas municipais”, afirma Vilariño.

Por fin, tras realizar xestiónelas pertinentes, Ence cedeu algúns dos seus terreos en Pontemuiños ao Concello e leste realizou o mesmo cara á Fundación. Finalmente, instaláronse “unha piscina de 25 metros, outra de 10, un spa, catro pistas de squash, catro salgas multifuncionais, ximnasios, biblioteca e cafetería; así mesmo, Ence aceptou a achega de enerxía para o quecemento da auga das piscinas”, relata o Presidente.

Neste sentido, a Fundación e Ence sempre camiñaron da man para lograr obxectivos conxuntos e dar o mellor servizo aos deportistas. Por iso, agora, esta unión quixo dar un paso máis.

“Despois de anos convulsos por mor dos elevados prezos da enerxía e os altos consumos eléctricos dos sistemas de climatización, filtración, depuración, etc. a Fundación está a actuar en consecuencia para a viabilidade do complexo, tendo como meta a autosuficiencia enerxética para o mantemento e desenvolvemento da actividade propia do mesmo”, afirma Héctor Vilariño

Así, a Fundación presentou un novo proxecto ao Plan Social Ence Pontevedra. Leste consistía no traslado das bombas de recirculación de auga quente desde o Complexo Deportivo á Biofábrica. Tras ser aceptada a proposta, a iniciativa puido levar a cabo. “Ence sufragou os custos da actuación e o aforro que logramos pode alcanzar o 15% do consumo eléctrico da instalación”, admite Vilariño.

Non contentos con iso, a Fundación tamén levou a cabo outras melloras, como a instalación de “421 kwp de produción fotovoltaica que, xunto á enerxía achegada por Ence, fai máis viable a esta instalación deportiva”, sinala o Presidente.

Debido ao progreso que resultou sempre desta unión, a Fundación agradece infinitamente a axuda de Ence e desexa seguir colaborando coa empresa nos próximos anos: “A Fundación aínda ten moitas necesidades, como a reposición de equipos de climatización e/o depuración de auga debido ao alto custo dos mesmos, e consideramos de interese a colaboración de ambas as entidades en todo o posible”, conclúe Vilariño.

Chámanos

Atendemos as túas dúbidas sobre a Convocatoria 2023.

627 826 069

09:00h-14:00h y 16:00-18:00 (L-J)
8:00 a 15:00 h (V)